Sản phẩm tiêu biểu

Đặc tính dung dịch anolyte

  17/05/2017

Chất khử trùng rất hiệu quả, không độc hại

Anolit là một chất lỏng không màu, có mùi clo nhẹ, được điều chế từ dung dịch nước muối NaCl bằng phương pháp hoạt hoá điện hoá trong buồng phản ứng đặc biệt. Nó chứa các hỗn hợp các chất ô xy hóa chứa ô xy và clo: O*,HO*, HO2-, H2O2 , O3 , HClO, ClO-… Vì vậy anolit trở thành tác nhân diệt vi trùng, vi rut và bào tử rất hiệu quả.

Thông số của anolit:

  • pH  2 – 8
  • Tổng nồng độ hoạt chất ô xy hoá  300-1000mg/l (tính theo clo hoạt tính)
  • Thế ô xy hoá khử cao từ 800 – 1200 mV
  • Phân huỷ nhanh thành muối và nước nên hầu như không ảnh hưởng tới môi trường

Trở về

Bình luận