Sản phẩm tiêu biểu

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ giao dịch: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Gia Nguyễn.
Phòng 312, Nhà 2B, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 04 3941 2100 / 04 2246 6808 / 090 449 43 11
  • Fax: 04 3941 1467
  • Website: www.gianguyen.vn
  • Email: mail@gianguyen.vn

Liên hệ