Giới thiệu Xem tất cả


Giới thiệu chung về công ty Gia Nguyễn

------------------------------------------
Công ty TNHH KHCN Gia Nguyễn được thành lập trên nền tảng phát triển một số công nghệ cao đặc thù trong lĩnh vực bảo vệ môi trường...

Tin Tức Xem tất cảĐiều chế vi bọt khí sử dụng công nghệ điện hóa và ứng dụng
------------------------------------------
Đây là phương pháp mới, độc đáo và đã được triển khai thành thiết bị xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng...